Algemene ledenvergadering v.v. Emst

Voetbalvereniging Emst
Secretariaat: A. Post
Postbus 2
8166 ZG  Emst

Aan de leden van de v.v. Emst

Hierbij nodigen wij alle leden van 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Emst op
maandag 27 september 2021. De aanvang is om 20.15 uur in de kantine van ons sportpark ’t Hanendârp.

Agenda:          
1.  Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Zondag 15 maart 2020 veranderde Nederland: COVID19 kwam
5. Jaarverslag secretaris, wedstrijdsecretaris en jeugd
6. Financieel verslag v.v. Emst
7. Financieel verslag Stichting
8. Verslag kaskommissie
9. Contributie
10. Kantinegebeuren
11. Accommodatie
12. Sponsoring/Hoofdsponsorschap
13. Benoeming commissies
14. Uitreiking ENZ-bokaal
15. Bestuursverkiezing
              Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Dijkgraaf
              Nieuwe kandidaten: Sjoerd van den Esschert en Herwin Rozendal
16 Jubilarissen
17. Vacatures
18. Rondvraag
19. Sluiting

Namens het bestuur,

A. Post

E-mail: hoofdbestuur@vvemst.nl

algemene_ledenvergadering.jpg

Aanmelding Algemene Ledenvergadering van de v.v. Emst

* Heb jij of heeft iemand binnen jouw huishouden op dit moment koorts en/of benauwdheidklachten?
* Ben jij en/of is iemand in jouw huishouden de afgelopen 14 dagen besmet geweest met het Coronavirus?
* Ben jij de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand in jouw omgeving die besmet is geweest met het Coronavirus?
* Zit jij in quarantaine, of heb je het advies gekregen thuis te blijven (bv omdat je wacht op de uitslag van de test)?
* Ben jij de afgelopen 14 dagen in een land/regio geweest waar code rood of rode oranje van kracht was?* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!