Algemene ledenvergadering v.v. Emst - Emst

Algemene ledenvergadering v.v. Emst

Voetbalvereniging Emst
Secretariaat: A. Post
Postbus 2
8166 ZG  Emst

Aan de leden van de v.v. Emst

Hierbij nodigen wij alle leden van 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Emst op maandag 18 september 2023. De aanvang is om 20.15 uur in de kantine van ons sportpark ’t Hanendârp.

Agenda:          
1.  Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Jaarverslag secretaris, wedstrijdsecretaris en jeugd
5. Financieel verslag v.v. Emst
6. Financieel verslag Stichting
7. Verslag kaskommissie
8. Contributie
9. Kantinegebeuren
10. Accommodatie
11. Sponsoring/Hoofdsponsorschap
12. Benoeming commissies
13. v.v. Emst 75 jarig jubieum terugblik
14. Uitreiking ENZ-bokaal
15. Jubilarissen
16. Bestuursverkiezing
        - Aftredend en niet herkiesbaar: Han Horst
        - Nieuwe kandidaat voorzitter hoofdbestuur: Sander Albertus
17. Vacatures
18. Rondvraag
19. Sluiting

Namens het bestuur,
Arie Post
E-mail: a.post14@chello.nl

algemene_ledenvergaderingNieuw.jpg

Aanmelding Algemene Ledenvergadering van de v.v. Emst

Dit formulier is niet meer actief
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!