Algemene ledenvergadering v.v. Emst

Aan de leden van de v.v. Emst

Hierbij nodigen wij alle leden van 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Emst op maandag 12 oktober 2020. De aanvang is om 20.15 uur in de kantine van ons sportpark ’t Hanendârp.

In verband met de geldende coronamaatregelen is aanmelding voor deze Algemene Ledenvergadering v.v. Emst verplicht.
Vul hiervoor het formulier onder de agenda hiervoor in. 

Agenda:           1.  Opening

                        2.  Ingekomen stukken

                        3.  Mededelingen

                        4.  Jaarverslag secretaris, wedstrijdsecretaris en jeugd

                        5.  Financieel verslag v.v. Emst

                        6.  Financieel verslag Stichting

                        7.  Verslag kaskommissie

                        8.  Contributie

                        9.  Kantinegebeuren

                        10. Accommodatie

                        11. Sponsoring

                        12. Benoeming commissies

                        13. Uitreiking ENZ-bokaal

                        14. Jubilarissen

                        15. Bestuursverkiezing

                              Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Dijkgraaf

                              Nieuwe kandidaten: Sjoerd vd Esschert

                        16. Vacatures

                        17. Rondvraag

                        18. Sluiting

 

Namens het bestuur,

A. Post

E-mail: hoofdbestuur@vvemst.nl

algemene_ledenvergadering.jpg

Aanmelding Algemene Ledenvergadering van de v.v. Emst

* Heb jij of heeft iemand binnen jouw huishouden op dit moment koorts en/of benauwdheidklachten?
* Ben jij en/of is iemand in jouw huishouden de afgelopen 14 dagen besmet geweest met het Coronavirus?
* Ben jij de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand in jouw omgeving die besmet is geweest met het Coronavirus?
* Zit jij in quarantaine, of heb je het advies gekregen thuis te blijven (bv omdat je wacht op de uitslag van de test)?
* Ben jij de afgelopen 14 dagen in een land/regio geweest waar code rood of rode oranje van kracht was?* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!